ceturtdiena, 2018. gada 1. februāris

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas Lietošanas noteikumi


1. Lietošanas noteikumi ir jāievēro visiem bibliotēkas apmeklētājiem, kuri vēlas lasīt grāmatas, lietot internetu, spēlēt spēles un izmantot citus pakalpojumus Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.

2. Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja
ü  saņemt grāmatas un citus izdevumus lasīšanai mājās;
ü  skatīties un lasīt grāmatas, žurnālus un citus izdevumus uz vietas bibliotēkā;
ü  izmantot datoru un internetu;
ü  spēlēt spēles;
ü  izmantot bibliotēkas maksas pakalpojumus (drukāt, skenēt);
ü  piedalīties un apmeklēt bibliotēkas organizētus pasākumus, nodarbības, izstādes.

3. Uz mājām izsniegto grāmatu un izdevumu lietošanas ilgums ir 21 diena. Grāmatām un citiem izdevumiem, kuri nepieciešami mācībām, termiņu var pagarināt, ierodoties bibliotēkā personīgi, pa telefonu 64774839 vai bibliotēkas elektroniskajā katalogā (iepriekš piereģistrējoties).

4. Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus var rezervēt. Rezervēt – tas nozīmē, ka bibliotekārs tev atstās vajadzīgo grāmatu. Rezervāciju var veikt, ierodoties bibliotēkā personīgi, pa telefonu 64774839 vai bibliotēkas elektroniskajā katalogā (iepriekš piereģistrējoties).

5. Bibliotēkas grāmatas ir jāglabā un jāsaudzē. Ja uz mājām paņemtā grāmata, CD, DVD tiek sabojāts vai nozaudēts, lietotājam jāatmaksā tā vērtība vai jāaizvieto ar līdzvērtīgu jaunu grāmatu, CD, DVD.

6. Bibliotēkā izmantotās grāmatas un citus izdevumus apmeklētāji nedrīkst paši izvietot plauktos, bet jānodod tie bibliotēkas darbiniekam vai jāatstāj uz šim nolūkam paredzēta galda.

7. Ja vēlies izmantot datoru, iepriekš jāsaskaņo ar bibliotēkas darbinieku, kuru datoru lietotājs izmantos. Jānosauc savs vārds un uzvārds, lai bibliotēkas darbinieks var lietotāju piereģistrēt. Jāievēro datoru un interneta izmantošanas noteikumi.

8. Ja vēlies spēlēt spēles, jāpiereģistrējas pie bibliotēkas darbinieka, norādot savu vārdu, uzvārdu un izvēlētās spēles numuru.

9. Lasītāja karte ir jāglabā un jāuzrāda, apmeklējot bibliotēku.

10. Bibliotēkā nedrīkst bojāt grāmatas un bibliotēkas inventāru, ēst un našķoties, trokšņot un dauzīties. Jāuzvedas tā, lai netraucētu darbiniekus un citus bibliotēkas apmeklētājus.

11. Par bibliotēkas lietošanas noteikumu neievērošanu lietotājam var tikt uz laiku aizliegts izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Lēmumu par aizlieguma termiņu un apjomu pieņem bibliotekārs.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru